ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=6_Vl_ZswoYU&feature=related

....นั่งสามล้อตามแฟน..โดย. ดาว บ้านดอน....