น้องเอ๋ยขออ้ายได้เว้าแหน่
อ้ายนี้แย่ย้อนคิดฮอดหลาย
คิดฮอดแต่นางน้องหัวใจอ้าย
จนกระวนกระวายบ่เป็นอันนอน

น้องสาวหล่าอยู่จังใดหน้อ
หัวใจอ้ายรอเจ้าอยู่ฮ่ำฮอน
บ่ได้ห่างเจ้าเลยคือเก่าก่อน
เจ้าอย่าได้จรจากอ้ายเลย...[WMA]http://www.file2go.com/mrun.php?me=621s3[/WMA]