กล่อมลูกล้านนา โดย บังซอน บุญถนอม

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=96NJGo6u4PI?fs

Bump:
นกกาเหว่า โดย บัวผัน จันทร์ศรี

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=IfI14nD8xM4?fs

Bump:
นกเอี้ยง โดย สายันต์ กลั่นยิ่ง

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=4bjaa8tJhMc?fs