ถามข่าวสาวแดง - สลัก  ศิลาทอง

[wma]http://wcs.hopto.org/up/file4/sl04.wma[/wma]

ถามข่าวสาวแดง - สลัก ศิลาทอง
เจ้าของลิขสิทธิ์ สหกวงเฮงแผ่นเสียง-เทป สงวนลิขสิทธิ์ มกราคม 2531