ออกพรรษา
สิบนิ้วประนมกร ลูกขอวอนกล่าวอำลา
ถึงวันออกพรรษา เป็นสัญญาพ้นสามเดือน
เชิญชวนเหล่าชาวพุทธ มาร่วมจุดธูปบูชา
เวียนเทียนขอขมา องค์สัมมาตามทำนอง
รับศีลและกินทาน ร่วมสืบสานประเพณี
รักษากายวจี ฟังหลวงพี่แสดงธรรม
สิ่งใดหากล่วงเกิน หรือขาดเขินโปรดอภัย
บางครั้งเผลอทำไป ไม่ตั้งใจขอขมา
คารวะพระสงฆ์เณร อย่ามีเวรหรือโกธา
ร่วมบุญโมทนา ให้กายาอยู่เป็นสุข
เทพไท้โปรดอวยพร อย่าจากจรให้เป็นกรรม
ร่วมบุญประพฤติธรรม ทุก ๆ ค่ำมีสุขเทอญ...ฯ