ขอทวงรักคืน - พิมพ์ใจ  เพชรพลาญชัย
[wma]http://wcs.hopto.org/up/file4/PJ105.wma[/wma]

ขอทวงรักคืน - พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย