ไอดินกลิ่นโคลน - พิมพ์ใจ  เพชรพลาญชัย
[wma]http://wcs.hopto.org/up/file4/PJ115.wma[/wma]

ไอดินกลิ่นโคลน - พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย