เดี๋ยวจะรู้สึก - พิมพ์ใจ  เพชรพลาญชัย
[wma]http://wcs.hopto.org/jolo/PJ203.wma[/wma]

เดี๋ยวจะรู้สึก - พิมพ์ใจ เพชรพลาญชัย
ชุด พิมพ์ใจ84 ลำเพลินยอดฮิต ลิขสิทธ์ของ ห้างกรุงไทยแผ่นเสียงเทป 2527
ขออนุญาตเด้อครับ ถอดเสียงมาได้ดีที่สุดแล้ว ถ้ามีโอกาสได้ต้นฉบับใหม่ดีกว่านี้สินำมาเสนอไหม่ครับผม