เจ้าคนดี.... พี่สัญญา
พี่จักมาตามสัญญาที่ใฝ่ฝัน
มาหานางที่ฝันถึงอยู่ทุกวัน
มาตามสัญญาใจให้หน้ามน

เจ้าคนดี... อย่าทิ้งพี่ไปก่อน
พี่ขอวอนอีกทีคนดีนี่เหตุผล
ในค่ำคืนถึงจะทุกข์ยังพอทน
เพราะหน้ามนเติมกำลังใจ

ขอคำว่ารักจากเจ้าต่อชีวิต
ขอใกล้ชิดเจ้าในยามพี่ร้องไห้
อย่าปล่อยพี่กับคำว่าห่างไกล
ทั้งที่ใจของเรามีสัญญา ...


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/64265366/2bf3b792[/4SHARED]