... นี้บ่เขาว่า ..จากคนเคยมีใจ เปลี่ยนไป เป็นเย็นชา
อ้ายสบตาเจ้าเทื่อได๋ ฟ้องว่าใจมีไผซ่น
เจ้ากังวล ฮนฮ่อน บ่คือตอนฮัก ใหม่ ใหม่
คือหนักใจที่ได้พ้อ พบหน้าบ่าวพี่ชาย
หากความหมายที่อ้ายเว่า หล่าน้องสาวทนบ่ไหว
ให้เผยใจออกมาสา ดีกว่ามาปิดอ้ายไว้
หากแม่นใจมีเขาแล้ว บ่มีแนวสิจาต่อ
ขอพีกทางห่างล้อ ความฮักน้องไปฮุ่งเฮือง สาเด้อน้องสาวเอย...