ลายมือมีผู้อุปถัมภ์

คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ หรือมีการต่อสู้ได้ทุกรูปแบบจะต้องมีคนให้การช่วยเหลือ ทำให้เกิดความสำเร็จอย่างง่ายดาย เวลามีปัญหาทุกอย่างก็จะมีคนช่วยแก้ไขทุกอย่างจนเกิดความสำเร็จได้ตลอดไป ต้องมีเส้นสำคัญดังต่อไปนี้

หมายเลข ๑-๑
เส้นหัวใจมีเส้นสองเส้นคู่กันไป แสดงให้เห็นถึงการมีหัวใจที่เข้มแข็ง เป็นคนมีกำลังใจดีและแน่วแน่ สุขภาพหัวใจดี

หมายเลข ๒-๒
เส้นสมองที่เป็นเส้นคู่กันไป แสดงถึงการเป็นคนมีมันสมองเป็นเลิศ มีความคิดการวางแผนกิจการทุกอย่างสำเร็จ

หมายเลข ๓-๓
เส้นชีวิตที่เกิดคู่กันไปยาวคู่กันไปทั้งเส้น มีความหมายถึงความสำเร็จในการดำเนินชีวิตปลอดภัยราบรื่น.


ที่มา : ต้อย ตุลา จาก Daily News Online


เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา