ซ่อยแหน่..! กำลังมีปัญหา..
..............ฮ่วยๆๆ...แมวใหญ่...............

ซ่อยแหน่..! กำลังมีปัญหา..

ผู้ญิงในฮูป :.........ปู๊ดๆ....โอ๊ย..มีแฮงดากเด้..
สิงโต : อิหยัง..มันมาตายแถวนี้หวา...

ซ่อยแหน่..! กำลังมีปัญหา..ซ่อยแหน่..! กำลังมีปัญหา..:l-ซ่อยแหน่..! กำลังมีปัญหา..ซ่อยแหน่..! กำลังมีปัญหา..