ขอบคุณทุกคนเด้อครับที่ยังบ่อลืมเเละยังฮักเเละคิดฮอดกันคือเก่าคั่นหลอยเมียมาใด้กะซิมาส่งข่าวเรื่อยๆอยู่ดอกครับตอนนี้ลงมาบ้านอยู่ครับพาเมียมาฝากท้องอยู่บ้านเจ่าของจั่งซืคืนไปขายโรตรีอเก่าซามลงนาดอกครับ ขอบคุณอ้ายเต็มน้องขามป้อมเด้อที่เฮ็ดให้เข้าบ้านมหาอีกเทื่อหนึ่งเเละอีกึนที่ลืมบ่อใด้อ้ายบ่าวคนเดิมกะซิตอบพี่น้องบ่อเบิดซูคนน้อครับเเต่กะยังบอกว่าฮักเเละคิดฮอดบ่อเคยลืมเด้อครับ ขอบคุณครับ