หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2 หน้า 12 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 13

หัวข้อ: ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

Blogger
 1. #1
  ดีเจ นักจัดรายการ สัญลักษณ์ของ บักขามป้อม
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  อิสานบ้านเฮา
  กระทู้
  610
  บล็อก
  5

  มีรูปภาพประกอบ ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า
  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า


  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองโบราณ ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เป็นวัดที่เก่าแก่มาก เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.1300 มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล เดิมเรียกว่า "วัดพระบรมธาตุ"
  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  และในสมัยสุโขทัยตอนต้นนั้น นครศรีธรรมราชเป็นอาณาจักรอิสระที่ทรงอิทธิพลมาก มีหลักฐานว่าพระเจ้าจันทรภาณุแห่งนครศรีธรรมราช
  ยกกองทัพข้ามทะเลไปตีเมืองลังกาถึงสองครั้ง และได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากลังกา มาประดิษฐานในนครศรีธรรมราชด้วย

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า
  เมื่อเป็นไมตรีกับสุโขทัย นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่สำคัญต่อสุโขทัยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
  นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายท่านจึงมีความเห็นว่า สุโขทัยรับศิลปวัฒนธรรมหลายด้ายไปจากนครศรีธรรมราช
  แล้วภาษาที่พ่อขุนรามคำแหงใช้ในศิลาจารึกก็เป็นภาษาที่รับไปจากนครศรีธรรมราช เพราะนครศรีธรรมราช มีภาษาใช้มาก่อน
  จึงนับได้ว่านครศรีธรรมราช มีอิทธิพลต่อสุโขทัยมาก และเจริญมาก่อนสุโขทัยเนื่องจากการติดต่อกับแหลมมลายูได้ง่าย
  ทำให้วัฒนธรรมของหัวเมืองปักษ์ใต้และฝ่ายเหนือใกล้ชิดกันแต่นั้นมา

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า

  ไหว้พระ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช นำขามป้อมกันจ้า  วัดพระมหาธาตุฯ แต่เดิมไม่มีพระภิกษุอยู่ประจำ เพราะครั้งแรกจัดเป็นเขตพุทธาวาส การบำรุงรักษาโบราณวัตถุโบราณสถานภายในวัด
  เจ้าผู้ครองนครร่วมกับพระเถระผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นครั้งคราว
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย บักขามป้อม; 02-07-2011 at 13:05. เหตุผล: แก้ไขลิงค์รูปภาพค่ะ 02.07.2011

 2. #2
  ดีเจ นักจัดรายการ สัญลักษณ์ของ บักขามป้อม
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  อิสานบ้านเฮา
  กระทู้
  610
  บล็อก
  5

  ความสำคัญของวัด อยู่ที่พระเจดีย์องค์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
  ทุกวันจะมีพุทธศาสนิกชนจากทุกทั่วสารทิศ เดินทางมาสักการะบูชาเป็นประจำ บางพวกได้จัดผ้าแห่แหนกันมา
  เพื่อพาขึ้นไปหุ้มห่อพระบรมเจดีย์เป็นพุทธบูชาบ้างบางพวกนำเครื่องประดับตกแต่งมี ปิ่นปักผม สร้อย แหวน ตุ้มหู เข็มขัด เงิน นาค และทอง
  มาถวายเป็นพุทธบูชา ดังนั้น วัดพระมหาธาตุฯ จึงมีศิลปวัตถุโบราณหลายร้อยหลายพันชิ้น และเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองตลอดมา


  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีความสำคัญยิ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ความรัก ความศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะมีพระบรมธาตุเจดีย์องค์ใหญ่
  สูง 37 วา ยอดหุ้มทอง 6 วา 1ศอก หนาเท่ากับใบลาน หนัก 800 ชั่ง หรือ 960 กิโลกรัม และยังมีของมีค่านานาชนิด มีเพชรนิลจินดา ตุ้มหู ปิ่นปักผม แหวน
  ทองคำ ร้อยประดับอยู่บนยอดมากมาย มีค่ามหาศาล สูงตะหง่านส่องแสงสง่างาม ทำให้จิตใจปลื้มปิติปรีดาปราโมทย์ มีความสุขซาบซ่านของผู้ได้พบเห็น
  จัดเป็น ทัศนานุตุดริยะ การเห็นที่ประเสริฐสูงสุด
  พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช จึงเป็นโบราณสถานสมบัติชิ้นเอกยอดเยี่ยม ที่บรรพบุรุษ ได้สละแรงกาย แรงทรัพย์ ร่วมใจสามัคคีกันก่อสร้าง
  บูรณะปฏิสังขรณ์ ทะนุถนอม ปกปักรักษาเป็นมรดกตกทอดสืบๆ กันมาหลายชั่วอายุคน นานนับเป็นเวลาพันปีเศษ จำเป็นที่พวกเราเหล่าลูกหลาน
  และอนุชนนคนต่อไปจะต้องหวงแหน คุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ให้พระบรมธาตุเจดีย์สถิตย์สถาพร ยืนยงคงคู่บ้านคู่เมือง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ร่มจิตร่มใจ
  เป็นบุญญเขตเนื้อนาบุญของปวงชนทั่วโลก ได้กราบไหว้ สักการะบูชา เป็นสรณะที่พึ่งทางใจตลอดไปจนชั่วฟ้าดินสลาย


  ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จากหนังสือของทางวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
  ขอบคุณพี่น้องบ้านมหาทุกท่าน ขอบคุณพื้นที่จากเว็บบ้านมหาดอทคอม
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย บักขามป้อม; 02-07-2011 at 14:04. เหตุผล: แก้ไขลิงค์รูปภาพค่ะ 02.07.2011

 3. #3
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ ลุนนี ศรีเกษ
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  ศรีสะเกษ กรุงเทพ จอมเทียนชลบุรี
  กระทู้
  789
  บล็อก
  1
  แม่นบ่อนอออออออออออออ ป้าว่าเสื้อนางแบบรูปเดินเวียนพระธาตุสีเสื้อคุ้มบูรพาคักๆ อิอิ
  ดีใจ อิ่มเอิบใจ หม่วนพ้อม เดอจ้า ที่ได้อ่านกระทู้ของขามป้อมดีเจคนสวย ข้อมูลเพียบบบ
  ขอบคุณดีเจและโชเฟอร์ที่เดินทางแล้วเอามาแบ่งปันชาวเวปจ้าาาาาาาาาา ขอบคุณค้าาาาาาา

 4. #4
  ศิลปิน นักแต่งเพลง สัญลักษณ์ของ thedon
  วันที่สมัคร
  Aug 2007
  กระทู้
  1,421
  บล็อก
  1
  ถ่ายภาพได้งามหลายจ้า เห็นแล้วกะอยากไปนำเนาะ

 5. #5
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,430
  อธิษฐานว่าจั่งใด๋ล่ะน้อง ขอให้ได้สมหวังเด้อจ้า คิคิ

 6. #6
  Membership renewed สัญลักษณ์ของ siranee
  วันที่สมัคร
  Jul 2008
  ที่อยู่
  ลาดกระบัง54(วัดศรีวารีน้อย)
  กระทู้
  909
  ขอภาพหลังบ้านเด้อจ้า หน้าบ้านเบิ่งบ่ได้เลย :l-

 7. #7
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ สาวทุ่งฝน
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  ที่อยู่
  ห้องพี่สาว
  กระทู้
  490
  ภาพคมชัด สถานที่น่าเที่ยว น่าไปสักการะมากจ้า อยากสิมีโอกาสไปจักเทื่อในชีวิตยุจ้า

 8. #8
  ดีเจ นักจัดรายการ สัญลักษณ์ของ นู๋น้อย
  วันที่สมัคร
  Mar 2010
  ที่อยู่
  เมืองชลบุรี(เช่านอน) สีเกด(หม่องเกิด
  กระทู้
  1,261
  บล็อก
  31
  ก๊ากกกกมีฮอดนางแบบมิวสิค ฝีมือเจ้ สุดยอด ภาพสวยๆเจ้ :l- สาธุบุญนำด้า คนสวยใจดี

 9. #9
  ฝ่ายเทคนิค และถ่ายทอดสด สัญลักษณ์ของ อาวอ้วนเมืองยศ
  วันที่สมัคร
  Apr 2010
  ที่อยู่
  เมืองบั้งไฟ
  กระทู้
  1,513
  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญนำแน่เด้อจ้า ขอบคุณเนาะครับเนาะสำหรับภาพบรรยากาศความร่มเย็น
  ขอบคุณบุญทานที่ได้เอามาเผื่อแผ่และแบ่งปัน แม่นบ่ได้ไปเองกะขออนุโมทนาบุญผ่านทางภาพถ่ายกะเอาดอกครับ
  คราวนี้เป็นนางแบบเสื้อให้บ้างติจ้า 555 เปลี่ยนกันเนาะ

 10. #10
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ ผู้เฒ่าสมุย
  วันที่สมัคร
  Jan 2011
  กระทู้
  70
  :*-ขอบคุณครับสำหรับภาพงามๆ...อยากไปคือละยุใกล้ๆหนึ่งคือบ่มีเวลาไปละข้าน้อยแมะ..:l-

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •