โอ้คลองขวางนางแดน แสนโสทก
ดูบนบกก็แต่ล้วน ลิงแสม
เลียบตลิ่งวิ่งตาม ชาวเรือแพ
ทำล้อแล่หลอนหลอก ตะคอกคน
คำโบราณท่านผูก ถูกทุกสิ่ง
เขาว่าลิงจองหอง มันพองขน
ทำหลุกหลิกเหลือกลาน พานลุกลน
เขาด่าคนจึงว่าลิง โลนลำพองบทนี้เคยได้ยินบ่พี่น้อง มาลองท่องเบิ่งเด้อ จำได้บ่ อิอิ 40 up จั่งสิเคยได้ยินบทนี้เคยได้ยินบ่พี่น้อง มาลองท่องเบิ่งเด้อ จำได้บ่ อิอิ 40 up จั่งสิเคยได้ยิน