ลายมืออกหัก หรือผิดหวังในความรัก

คนที่อกหักหรือผิดหวังในความรัก และไม่ประสบความสุขในครอบครัวมีปัญหาการแตกแยกแตกร้าว มีการขัดแย้ง หรือแยกทางกันเดิน ถึงกับการแต่งงานต้องหย่าขาดจากกันส่วนมากจะมีลายเส้นของมือดังนี้

หมายเลข ๑-๑

เส้นหัวใจขาดเป็นสองท่อน หมายถึงมีการหย่าร้าง แตกแยกทางกันไป

หมายเลข ๒-๒

เส้นแต่งงานมีเส้นแยกตรงปลาย หมายถึงความรักต้องแตกแยกทางกันเดิน

หมายเลข ๓-๓

เส้นที่ขึ้นขวางบนเนินพฤหัส จะเป็นคนเลือกมากจนเกิดความไม่พอใจใครเลย

หมายเลข ๔-๔

เส้นสมองห่างจากเส้นชีวิต จะใจร้อนและเบื่อหน่ายง่าย เด็ดขาด เชื่อตนเองสูง

หมายเลข ๕-๕

เส้นชีวิตเป็นเส้นขาดออกจากกัน หมายถึงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัว.


ที่มา : ต้อย ตุลา แห่งเดลินิวส์ออนไลย์

เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา