กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: ความทุกข์ คือเม็ดพันธุ์ของความสำเร็จ

Blogger
 1. #1

  สว่างใจ ความทุกข์ คือเม็ดพันธุ์ของความสำเร็จ


  เล่าเรื่องท่าน คิช นัท ฮันห์ อยากจะบอกว่าชีวิตของท่านทุกข์ตรมขมไหม้ ลำบากยากแค้นแสนเข็ญ ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ แต่มาถึงนาทีนี้ท่านกลายเป็นบุคคลสำคัญของโลก นี่คือคุณูปการของสิ่งที่เรียกว่า ความทุกข์ถ้าท่านไม่ทุกข์ ท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหม ถ้าท่านไม่ทุกข์ท่านจะเข้าใจคนทุกข์คนยากทั่วโลกหรือไม่ ถ้าท่านไม่ทุกข์ท่านจะรณรงค์สร้างสันติภาพโลกไหม ก็ท่านไม่ทุกข์ท่านจะมีความลึกซื้งในทางธรรมเช่นนี้ไหม

  ความทุกข์ คือเมล็ดพันธุ์ของความสุข ความทุกข์ คือเมล็ดพันธุ์ของความสำเร็จ ความทุกข์ คือเมล็ดพันธุ์ของสิ่งดีงามชั้นเลิศในชีวิตของเราด้วยเหนุที่ความทุกข์มีคุณูปการอย่างนี้ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงอริยสัญ 4 พระองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจนี้มี 4 ประการ คือ ทุกขัง อริยสัจจัง ความทุกข์เป็นสัจจะอันประเสริฐ แต่เวลาพระเทศน์ ท่านจะบอกว่าอริยสัจ 4 คือ 1. ทุกข์ 2. สมุทัย 3. นิโรธ 4. มรรค ที่จริงแล้วข้อความมาไม่ครบ ความรู้ซึ่งจึงหายไป แต่เวลาพระพุทธเจ้าเทศน์ พระองค์ตรัสว่าทุกขัง อริยสัจจัง ความทุกขคือสัจจะอันประเสริฐ

  อาตมาอยากจะชี้ชวนให้ดูคำว่า ความทุกข์อันประเสริฐ เวลาที่เราทุกข์ เคยรู้สึกไหมว่าความทุกข์มันประเสริฐ เวลาที่เราทุกข์ เคยรู้สึกไหมว่าความทุกข์มันประเสริฐ เวลาทุกข์เป็นอย่างไร เข็ดจนตาย เวลาเราทุกข์แล้วอยากกลับไปทุกข์อีกไหม เคยเสียน้ำตาให้กับความทุกข์ไหมเวลาเราทุกข์จนร้องไห้ เรื่องที่ทำให้เราทุกข์เรามักจะจดจำไว้ แล้วก็ไม่อยากกลับไปทุกข์อีก

  แต่ถ้าเราไปถามพระพุทธเจ้าว่า พระองค์ทรงมีทัศนคติต่อความทุกข์อย่างไร พระพุทธเจ้าน่าจะยิ้มและตรัสบอกว่า มันวิเศษมาก ความทุกข์นี้ยอดมาก และถ้าไปถามพระพุทธองค์ว่า ความสุขเป็นอย่าง พระองค์จะตรัสว่า มันแย่มาก ก็เพราะเราสุข เราจึงประมาท คนที่ประสบความสำเร็จมากๆ อาจล้มเหลวได้ถ้าประมาท แต่คนที่ทุกข์มากๆ พอหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็จะรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จ

  ฉะนั้นในทัศนะของพระพุทธศาสนา ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ารังเกียจความทุกข์ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว และความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะขับไล่ไสส่ง แต่แท้ที่จริงความทุกข์ เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้อนรับขับสู้ เป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่อย่างดีที่สุด เป็นเรื่องที่เราถือว่าเป็นเจ้าคุณนายคุณ เป็นเรื่องที่เราต้องถือว่า เป็นครูบาอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่ของเรา

  ถ้าทุกข์ธรรมดาก็ถอว่าเป็นครูประถม ถ้าทุกข์หนักๆ ก็ครูมัธยมแต่ถ้าทุกข์หนักจนถึงน้ำตาเล็ดก็ถือว่าเป็นครูระดับมหาวิทยาลัย หากทุกข์จนอยากฆ่าตัวตายนับว่าท่านศาสตราจารย์มาเอง

  เคยทุกข์ระดับนี้ไหม

  ฉะนั้นในพุทธศาสนา ความทุกข์คือประตูไปสู่ความสุข ความทุกข์อยู่ที่ไหนความสุขอยู่นั่น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ทุกขัง อริยสัจจังความทุกข์นี้มันช่างประเสริฐจริงๆ วิเศษจริงๆ ความทุกข์เป็นแบบนี้ ฉะนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ ให้นึกถึงว่ามีส้มอยู่ในมือผลหนึ่ง เมื่อปอกเปลือกแล้วก็จะเจอเนื้อส้มแสนอร่อยรออยู่ข้างใน

  พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า บางครั้งศัตรูก็มาในร่างของมิตร และบางครั้งมิตรก็มาในร่างของศัตรู ความทุกข์ก็เช่นเดียวกัน จะต้องอาศัยคนที่ตามีแววเท่านั้น จึงจะสามารถแสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ได้ ถ้าคนที่ตาไม่มีแวว เวลามีความทุกข์ เขาจะทุกข์หนักขึ้น แต่ถ้าคนที่ตามีแววเวลาที่ทุกข์ขึ้นมา ทุกข์เปลี่ยนเป็นธรรม ความทุกข์เปลี่ยนเป็นความสุข ฝึกมองให้ได้อย่างนี้แล้วจะได้เห็นว่า ความทุกข์นั้นมีคุณแสนประเสริฐ

  ท่าน ติช นัท ฮันห์ ประสบความทุกข์ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลก เพราะท่านเคยผ่านความทุกข์ที่เข้มข้นที่สุดแล้วในชีวิตของท่าน ถึงขนาดเคยถูกคนของรัฐบาล คนของคอมมิวนิสต์ ตั้งค่าหัวให้รางวัลนำจับมาแล้ว โชคดีที่ท่านลี้ภัยได้ทัน เห็นไหมความทุกข์มันขับเคี่ยวเรา จนกระทั่งว่าเราสุข พอสุขแล้ว ท่านก็ได้ค้นพบธรรมะอย่างลึกซึ้ง แล้วนำออกมาเผยแพร่แก่ชาวโลก

  วันเวลาที่อาตมาอยู่กับท่าน อาตมาก็ถามตัวเองว่า นี่หรือคือคนที่เคยทุกข์ นี่หรือคือคนที่ถูกตั้งค่าหัว นี่หรือคนที่ไม่แผ่นจะอยู่ ทำไมท่านจึงทอประกายความสุขไปทั้งเนื้อทั้งตัว ดวงตาท่านทอประกายแห่งเมตตาอารี ทุกอิริยาบถของท่านเต็มไปด้วยความมีสติ ให้เราตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา ว่านี่คือบุคคลแห่งความสุข บุคคลแห่งความสุขกำลังเคลื่อนที่อยู่ต่อหน้าเรา บุคคลแห่งความสุขกำลังเทศน์ต่อหน้าเรา บุคคลแห่งความสุขกำลังใช้ชีวิตอยู่ต่อหน้าเรา ท่านมีความสุขโดยท่านไม่ต้องพูดเราเดินเข้าไปใกล้เรารู้ได้ทันทีเลยว่า นี่คือหน่วยความสุขเคลื่อนที

  เคยเห็นใครที่เป็นเหมือนหน่วยความสุขเคลื่อนที่บ้างไหม คนที่เดินไปมาตามถนนหนทางนี้ โดยมากเป็นหน่วยความทุกข์เคลื่อนที่ทั้งนั้น เมื่อไรเราจะสามารถพัฒนาเป็นหน่วยความสุขเคลื่อนที่ได้ เช่น ท่าน ดิช นัท ฮันห์ บ้าง เราจะทำเช่นนั้นได้ ก็ต่อเมื่อเราสามารถหยั่งถึงความสุข ที่ซ่อนอยู่ในความทุกข์ได้ ถ้าเราสามารถมองเห็นความทุกข์ว่าเป็นครูใหญ่ของเราเมื่อไร เมื่อนั้นเราจะไม่เกลียด ไม่กลัวความทุกข์อีกต่อไป


  ที่มา :จากหนังสือ ความทุกข์มาโปรด ความสุขโปรยปราย โดย พระพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)

 2. #2
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28
  แม่นจ้า
  ถ้าเราไม่เคยล้ิมรสความทกข์
  เราก็จะไม่รู้ว่าความสุขเป็นอย่างไร

 3. #3
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ นา ดอกจาน
  วันที่สมัคร
  Mar 2009
  ที่อยู่
  FL,USA
  กระทู้
  257
  ความทุกข์เป็นครูที่ดีที่สุดของคนที่จะพบความสำเร็จ ผู้ไม่พบผ่านความทุกข์ ย่อมไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเช่นกัน

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ Thadjunior
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  กระทู้
  162
  เห็นด้วยกับทุกท่าน ใครไม่เคยมีทุกข์ ไม่เคยผ่านทุกข์ยากลำเค็ญ
  คงไม่เห็นรสชาดของชีวิต

 5. #5
  ฝ่ายเทคนิค และถ่ายทอดสด สัญลักษณ์ของ อาวอ้วนเมืองยศ
  วันที่สมัคร
  Apr 2010
  ที่อยู่
  เมืองบั้งไฟ
  กระทู้
  1,581
  แม่นละครับ เพราะมีความทุกข์ และผ่านความทุกข์นั้นมา เราถึงได้ลิ้มรสและรู้จักความสุข

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •