เพิ่นว่า อีกบ่โดนโลกสิม้าง ย้อนคนห่างความดี
การกระทำของคน บ่นึกถึงกาลหน้า
มีตะพากันบ้า ทำลายธรรมชาติ
ทรัพยากรป่าไม้ ตัดโค้นโค่นบ่ยัง
ธาตุอยู่ใต้แผ่นพื้น กะขุดก่นเอามาขาย
ผลของการทำลายกะจ่นมา จรดจ้อ
คนเอ้ยคน แฮ่งฮู้หลายแฮ่งมาฉ้อฉลกันเอาเปรียบ
ผุแขนยาวคว้าได้ล้น คนแขนสั้นแฮ่งขาดเขิน
เงินเท่านั้น ที่แบ่งเกรดมวลมนุษย์ ซั่นบ้อ
ไผผุมีเงินหลายกะส่ำเทวดาน้อย
ไผผุมีเงินน่อยกะคือหมายุใต้ล่าง
คนรวยแพงฮอดขี้บ่มีเฟื้อต่อหมา
อัตตาตนของคนนี่ กานตนให้มืดบอด
บ่มีมื้อสิฮู้ เห็นช่องป่องธรรม แท้แหล่ว อัญญาเอ้ย...
:,1-:,1-:,1-