โดนลงโทษ ข้อหาเอาเพลงค่ายดังไปทำเอ็มวี โพร์ไฟลน์ถูกปฏิเสธใช้งานไม่ได้ เศร้า
เพลงแม่ ตั๊กแตน กับเพลง เลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกเจ็บ