ฮักแม่ม้าย - ทองมัย  มาลี
[wma]http://wcs.hopto.org/jolo/THONGMAI/TM104.wma[/wma]
ฮักแม่หม้าย - ทองมัย มาลี

ฉายาบักแปดแสน สมัยนั้นเผิ่นว่าเนาะ จักแม่นเป็นจั่งได๋ เสียบ่ค่อยดีท่อได๋เด้อครับ เก่าหลายโพด
อัลบัม - ปี พ.ศ บ่มีข้อมูลเด้อครับ