เคยถามตัวเองไหมว่า เพราะเหตุใดในช่วงแรกของชีวิตคู่ คุณอาจสามารถให้อภัยกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนรักได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะยิ่งเห็นข้อบกพร่องของคนรักมากขึ้น สิ่งที่คนรักของคุณทำ นานวันกลายเป็นสิ่งน่ารำคาญ และยิ่งนานวันเข้า คุณจะยิ่งรู้สึกทนไม่ได้มากขึ้น

หากคุณมีปัญหานี้ คุณอาจถามตัวเองว่ารู้สึกอึดอัดใจไหม และคุณจะทนได้หรือไม่ หากรู้สึกอึดอัดไม่มีความสุข ก็พูดคุยกับคนรักของคุณเพื่อหาทางแก้ไข ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขได้อีก ทางแก้ที่ดีก็คือ คุณอาจต้องทำใจให้ยอมรับในความเป็นตัวตนของเขา และบอกกับตัวเองว่า ไม่มีใครดีและสมบูรณ์ที่สุด แม้แต่ตัวของเราเอง และคุณเองก็อาจไม่รู้ก็ได้ว่า ในขณะที่ตัวคุณรู้สึกทนคนรักไม่ไหวนั้น คนรักของคุณก็อาจรู้สึกเช่นเดียวกับคุณอยู่เช่นกัน

คนเรามีความแตกต่างกันมาก ทั้งในด้านของความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนะการมองโลก เป้าหมายของชีวิต ค่านิยม อุปนิสัย แรงจูงใจ ปฏิกิริยา และการกระทำ คนส่วนใหญ่รู้ถึงความแตกต่างนี้ แต่ยังขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นคงจะไม่มี

อย่างไรก็ดี สิ่งที่จะสามารถเยียวยาความรู้สึกไม่ชอบใจ อึดอัดใจให้คลายลงได้ หนีไม่พ้น การยอมรับในสิ่งที่เขา - เธอเป็น

การยอมรับในที่นี้หมายถึง การยอมรับในความเป็นตัวตนของคนรัก ไม่ว่าเขาหรือเธอจะดีหรือไม่ ไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ หรือ ความคิดและการกระทำของเขาจะเหมาะสมหรือไม่ก็ตาม

วิธีการสร้างการยอมรับอาจทำได้โดย

- คิดว่าไม่มีใครในโลกนี้สมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่าง แม้กระทั่งคุณ
- คิดว่าถึงคนรักคุณจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ก็ดีมากสำหรับคุณ
- รักโดยไม่มีเงื่อนไข
- ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน
- มองว่าความแตกต่างนั้นเป็นความหลากหลายของชีวิต
- ทำให้คนรักของคุณเห็นว่า คุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเสมอ
- เลือกมองในส่วนที่ดีของคนรัก เพราะทุกคนมีส่วนดีของตนเอง การมองในส่วนดีของอีกฝ่าย จะช่วยให้คุณลดความผิดหวังจากข้อบกพร่อง ซึ่งจะมีผลต่อความรู้สึก และการกระทำของคุณที่จะมีต่อเขา และจะส่งผลต่อการกระทำของเขาที่จะมีต่อคุณเช่นกัน
- หยุดถามตัวเองว่า ทำไมเขาหรือเธอไม่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ แต่ลองที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาหรือเธอ ซึ่งบางทีอาจส่งผลให้คนรักเกิดความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้

หลายครั้งที่การทะเลาะเบาะแว้งในชีวิตสมรสเกิดขึ้นจากการไม่สามารถยอมรับตัวตนของกันและกันได้ ผู้หญิงหลายคนคิดว่าผู้ชายจะเปลี่ยนแปลงได้หลังแต่งงาน ในบางรายอาจพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเขาด้วย

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดเช่นนี้ ขอเรียนให้ทราบว่า คุณคิดผิด เพราะความพยายามในการเปลี่ยนแปลงตัวตนของคนอื่นนั้นยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงหลังแต่งงาน

อย่าพยายามเปลี่ยนคนรักของคุณให้เป็นในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็น ขอให้รักในสิ่งที่เขาหรือเธอเป็น ยังมีสิ่งดี ๆ อีกมากมายในตัวคนรักของคุณ แต่หากจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ขอให้เกิดจากความตั้งใจของเขาหรือเธอเองที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่คุณไปกำหนดหรือคาดหวังให้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะนอกจากจะเปล่าประโยชน์แล้ว คุณจะเกิดความรู้สึกผิดหวัง โกรธ เสียใจ น้อยใจ หรือเจ็บปวด จากความคาดหวังดังกล่าวด้วย

ที่มา : ผู้จัดการ Onlineเซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา