ทำเนียบรัฐบาล 22 มี.ค.-นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเลิกเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี และกรุงเทพฯ-บางปะอิน (วงแหวนรอบนอกทิศตะวันออก) กรุงเทพฯ-ชลบุรี เพื่อลดปัญหาจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 8 เมษายน 2554 ถึงเวลา 12.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2554

ครม.ยกเลิกค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังปี 2553/2554 ด้วยการขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้มันสำปะหลัง จากเดิมกำหนดไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553-กรกฎาคม 2554 เปลี่ยนเป็นเดือนพฤษภาคม 2553 – พฤศจิกายน 2554

ที่มา : สำนักข่าวไทย