การกดจุดตามหลักแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการรักษาโรคที่ได้รับการสืบทอดกันมาหลายพันป ี เรามีวิธีกดข้อนิ้วมือเพื่อเยียวยาโรคมาแนะนำ

1. โรคตับ กดคลึงข้อทั้งสองของหัวแม่มือขวา

2. หูอื้อ กดคลึข้อทั้งสามของนิ้วนางทั้งสองข้าง

3. ปวดเข่า กดคลึงด้านข้างข้อทั้งสามของนิ้วก้อยมือซ้าย

4. เบาหวาน กดคลีงสองของหัวแม่มือซ้าย

5. ความดันโลหิตสูง กดคลึงโคนนิ้วก้อยซ้าย

6. หัวใจ กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วก้อยมือซ้าย7. ปวดระดู กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วกลางมือขวา

8. ตาเมื่อย กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วกลางมือขวา

9. เสริมพลังแก่พลังร่างกาย กดคลึงข้อทั้งสามของนิ้วกลางมือซ้าย

แต่ละจุดให้กดคลึงครั้งละ 3 นาที ทพวันละ 1- 2 ครั้ง แต่ถ้ามีไข้หรือนิ้วมือมีบาดแผลควรหยุดทำ

นอกจากกดจุดแล้ว การออกกำลังกายด้วยการรำไทเก๊ก ซี่กง หรือรำระบอง ก็เป็นแนวทางป้องกันโรคได้ซะงักงันนักที่มา : นิตยสาร ชีวจิต /กรูเกิลกรุ๊ป

--