ปากพาเสีย - ทองมัย  มาลี
[wma]http://wcs.hopto.org/jolo/THONGMAI/TM109.wma[/wma]

มื้อนี้นอนอยู่ไส - ทองมัย มาลี
ฉายาบักแปดแสน สมัยนั้นเผิ่นว่าเนาะ จักแม่นเป็นจั่งได๋ เสียบ่ค่อยดีท่อได๋เด้อครับ เก่าหลายโพด
อัลบัม - ปี พ.ศ บ่มีข้อมูลเด้อครับ