กำลังแสดงผล 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6

หัวข้อ: วังนารายณ์ราชนิเวศน์

Blogger
 1. #1
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
  ช่างภาพอิสระ
  สัญลักษณ์ของ ฅนภูค่าว
  วันที่สมัคร
  Feb 2010
  ที่อยู่
  นครโคราช บ้านเกิดกาฬสินธุ์
  กระทู้
  1,308

  วังนารายณ์ราชนิเวศน์


  ชมสถาปัตยกรรมโบราณ "วังนารายณ์ราชนิเวศน์" จ.ลพบุรี


  วังนารายณ์ราชนิเวศน์

  วังนารายราชนิเวศน์ตั้งอยู่ในตัวเมืองริมฝั่งแม่น้ำลพบุรี

  สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เดิมเป็น พระราชวังของพระราเมศวร เมื่อสิ้นสมัยของพระองค์พระราชวังก็ถูกทิ้งร้าง จนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เกิด กรณีพิพาทระหว่างฮอลันดากับไทย ฮอลันดาได้นำเรือปืนปิดปากอ่าวไทย และบังคับให้ไทยทำสนธิสัญญาเสียเปรียบทางการค้าและสิทธิสภาพนอก อาณาเขต สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงดำริว่า กรุงศรีอยุธยาอยู่ริมแม่น้ำใหญ่ซึ่งไหลลงสู่ทะเลและไม่ห่างไกลจากทะเล ชาวยุโรปส่งกองทัพเรือเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาได้โดยง่าย จึงโปรดเกล้าฯให้สร้างราชธานีเป็นแห่งที่ 2 ที่ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2209

  สำหรับการก่อสร้างพระราชวังนั้น พระองค์ได้โปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ


  พระราชวัง และสิ่งก่อสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมากมายในวัง พรนารายณ์ราชนิเวศน์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างเมื่อพ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41ไร่ สำหรับเป็นที่ประทับพักผ่อน ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงโปรดประทับ 8-9 เดือนในแต่ละปี ต่อ มาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2231 เมืองลพบุรีจึงถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว(รัชการที่ 4)โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสร้างพระที่นั่งขึ้น ใหม่ในปีพ.ศ.2399 และพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์


  วังนารายณ์ราชนิเวศน์

  พื้นที่ทั้งหมดภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 3 เขตคือ

  1.เขตพระราชฐานชั้นนอก มีอาคารที่สร้าง ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้แก่

  -อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก จากบันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าระบบการจ่ายทดน้ำเป็นผงานของชาวฝรั่งเศส และอิตาลี น้ำที่เก็บในถังเป็นน้ำที่ไหลมาจากอ่างซับเหล็ก

  -สิบสองท้องพระคลัง สันนิษฐานว่าเป็นคลังเก็บสินค้าหรือเก็บสิ่งของเพื่อใช้ในราชการเลี้ยงตึก แขกเมือง ใช้เป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยง บันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่ามีคูน้ำล้อมรอบตึกภายในมีคูน้ำ มีสายน้ำพุขึ้น มาเหมือนจากฝักบัวรดน้ำ

  -ตึกพระเจ้าเหาสันนิษฐานว่าคงเป็นหอพระประจำพระราชวังและมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในตึก ซึ่งอาจชื่อว่าพระเจ้าเหา

  -ตึกรับรองคณะทูตต่างประเทศตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก บันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า ตึกหลังนี้อยู่กลางอุทยานซึ่งแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส รอบตึกมีคูน้ำล้อมรอบ ภายในคูน้ำมีน้ำพุพุ่งเรียงรายได้ ระยะยาว 20แห่ง สมเด็จพระนารายณ์ฯได้พระราชทานเลี้ยงแก่คณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส ณ สถานที่นี้ใน พ.ศ.2228 และ พ.ศ2230

  -โรงช้างหลวง มีทั้งหมด 10โรงด้วยกันและช้างที่ยืนโรงอยู่คงเป็นช้างทรงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชหรือเจ้านาย

  2.เขต พระราชฐานชั้นกลาง มีพระที่นั่งที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2องค์และสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้แก่

  -พระที่นั่งจันทรพิศาล ตามบันทึกของชาวฝรั่งเศสกล่าวว่าเป็นหอประชุมองคมนตรีสร้างในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อพระราชวังร้างเครืองบนปรักหักพังรัชการที่ 4 โปรดฯให้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ให้มีสภาพสมบูรณ์

  -พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับเสด็จออกรับคณะราชทูตในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  -หมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏ สร้างในสมัยรัชการที่ 4 ประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์เชื่อมติดกัน

  -ทิมดาบ สร้างสมัยรัชการที่ 4 เป็นที่พักของทหารรักษาการณ์

  3.เขตพระราชฐานใน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีพระที่นั่งเพียงพระองค์เดียว

  -พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เป็นพระที่นั่งที่ประทับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระองค์ทรงเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งองค์นี้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231

  -หมู่ตึกพระประเทียบ สร้างในสมัยรัชกาลที 4 เป็นที่พักของข้าราชบริภารฝ่ายใน มีทั้งหมด 8 หลัง


  วังนารายณ์ราชนิเวศน์

  ข้อมูลอาหารพื้นเมือง ( ถ้ามี )

  แกงส้มพวน, แกงอ่อมพวน, ปลาร้าสับ, ปลาเจ่า

  ของฝากของที่ระลึก

  ส้ม ฟักและปลาส้ม, ปลาร้า, ปลาแดดเดียว, น้ำพริก, ขนมบ้าบิ่น, วุ้นน้ำมะพร้าว,ข้าวกล้องหอมมะลิ, ไข่เค็มดินสอพอง, หน่อไม้, กระท้อน,น้อยหน่า,น้ำผึ้งพัฒนานิคม และผลิตภัณฑ์จากดอกทานตะวัน ดินสอพอง, ผ้ามัดหมี่, เครื่องทองเหลือง, ผลิตภัณฑ์แกะสลักจากหินทราย

  ข้อมูลอื่นๆ ( มีโชว์ การแสดง )

  ชมพระราชวังแวร์ซายแห่งลพบุรี


  การเดินทางโดยรถยนต์

  จากย่านการค้าปรางค์แขกตรงไปทางธนาคารไทยพาณิชย์ ตาม ถนนสุรศักดิ์ จะเห็นกำแพงอิฐสูงใหญ่อยู่ขวามือ

  การเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฯ

  เปิดให้เข้า ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. หยุดวันจันทร์-วันอังคารและวันหยุนักขัตฤกษ์
  การเข้าชมผู้เข้าชมจะต้องเสียค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

  ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ถนนสรศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 0-3641-1458 , สำนักงาน ททท.ภาคกลาง โทร. 0-3642-2768-9  หัวข้อ: ชมสถาปัตยกรรมโบราณ "วังนารายณ์ราชนิเวศน์" จ.ลพบุรี

 2. #2
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ หล่อร้อยเมตร
  วันที่สมัคร
  Feb 2007
  กระทู้
  1,868
  น่าไปเที่ยวเนาะครับเบิ่งภาพแล้วมีแต่ต้นไม้เขียวๆเย็นสบายตาดีคับ

 3. #3
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  5,218
  บล็อก
  8
  ไก่เคยแวะไปเทียวมาแล้วจ้า ช่วงนั้นเพิ่นมีงานแต่งชุดโบราญนำจ้า ทางนิหน้าตาโบราณยุแล้วเลยบ่ต้องแต่ง อิอิ
  สวยงามจ้า ร่มรื่นดี สะอาดสะอ้านนำจ้า เจ้าหน้าที่เพิ่นดูแลดู ลพบุรีบ่ไกลปานได่ แต่สิเป็นจังหวัดทางผ่าน มีโอกาสไปยามเบิ่งเด้อจ้า สวยๆ รับรองเลยจ้า

 4. #4
  แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สัญลักษณ์ของ Thadjunior
  วันที่สมัคร
  Nov 2008
  กระทู้
  162
  ขอบคุณเด้อจ้า ที่สรรหามาฝาก งามเป้นตาสะออนเนาะ

 5. #5
  ศิลปินแดนไกล สัญลักษณ์ของ chudhancock
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  ที่อยู่
  cambridge, England
  กระทู้
  1,970
  น่าสนใขมากเลย อยากไปเที่ยวจังอยากไปเห็น เอาไว้ตอนได้กลับเมืองไทยจะแวะไปเที่ยวชม
  ขอบใจมากๆนะจ๊ะที่นำเอามาแบ่งให้ชม ให้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยจ้า

 6. #6
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28

  อลังการ

  เห็นภาพแล้ว....
  นึกถึงภาพที่สมัยยังไม่ล่มสลาย
  วันนี้ยังคงร่องรอยความยิ่งใหญ่อยู่เลยค่ะ

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •