... หลังจากเหนื่อยจากภารกิจ มา ๕ วัน ... วันนี้กองพันอนุญาตให้กำลังพล
ลุยหาปลากันตามกำลังความสามารถ ใช้แห ๑๐๐ บาท ยกยอ ๒๐ บาท
อุปกรณ์อื่นๆ ห้าม ... มือเปล่าไม่คิดเงิน...


... เดินด้วยท้อง ...

... เดินด้วยท้อง ...ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=ZH-pBOx2GFY

......................................................

... แม้นว่าเหงาเศร้าฤดี ...
เพราะยังมีคนดีให้ความหวัง
แม้นล่องลอยแต่ใจพอมีพลัง
เพราะสิ่งหวังคือนางเป็นแรงใจ ...

.......................................................