แมวเก้าชีวิต
ตามพจนานุกรมฉบับมติชน "แมวเก้าชีวิต" หมายถึง ผู้ที่ประสบความหายนะซ้ำซ้อนหลายครั้งก็ยังกลับมามีฐานะหรือชื่อเสียงได้ดั่งเดิม หรือแปลไทยเป็นไทยตามภาษาชาวบ้านคือ คนที่ผ่านความเป็นความตายมาหลายครั้งแล้วยังมีชีวิตรอดมาได้

ทำไมถึง 9 ชีวิต น่าจะเริ่มมาจากความเชื่อของอิยิปต์โบราณ แมวเป็นสัตว์ที่ได้รับความเคารพตามความเชื่อของอิยิปต์โบราณ ชาวอิยิปต์ที่อาศัยอยู่ที่เมือง Heliopolis นั้นนับถือเทพย์ Atum-Ra เป็นเทพย์สูงสุด คือ สุริยเทพ ผู้เป็นต้นตระกูลแก่ เทพสำคัญๆหลายองค์ ซึ่งเทพผู้ยิ่งใหญ่ 9 องค์ของชาว Osirian ที่เรียกรวมกันว่า "Ennead" นั้นมีดังนี้ Atum , Shu , Tefnut , Geb , Nut , Osiris , Isis , Set , และ Nephthys โดยที่เวลา Atum-Ra นั้นเดินทางไปยังเมืองยมโลก ( Underworld ) จะไปในรูปของแมว โดยที่จะรวมชีวิตทั้ง 9 ร่างไว้ในร่างของผู้สร้างร่างเดียว ( 9 in 1 ) นั่นเอง

มีบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าบทนึง 400 ปีก่อนคริสตกาลได้กล่าวไว้ว่า "O sacred cat! Your mouth is the mouth of the god Atum, the lord of life who has saved you from all taint." หรือแปลได้ว่า " โอ้ ท่านแมวศักดิ์สิทธิ์! ปากของท่านคือปากของเทพย์ Atum เจ้าแห่งชีวิตผู้ซึ่งได้ช่วยท่านให้พ้นจากมลทินทั้งปวง"

ทั้งหมดนี่น่าจะเป็นที่มาของคำว่า แมว 9 ชีวิต ที่เราได้ยินกันนะครับ...อ้างอิง http://www.lovemypet.com.au/advice/cat/cats-have-nine-lifes.htm ที่มา http://evaberserk.exteen.com/20041123/entry