ปรัชญาชีวิต (เฒ่ายาวรวบรวม)
1. ติตนเองด้วยสิ่งใด ก็ไม่ควรไปทำเหตุนั้น
2. ความสว่างที่กลางใจส่องเราได้ทั้งวันทั้งคืน
3. ผูกไมตรีกับศัตรูอาจดีกว่าต่อสู้เอาชนะ
4. ความอดทนคือยาของคนยาก
5. การสั่งว่าอย่าบอกใครใคร ไม่ใช่วิธีเก็บความลับ
6. เมื่อไม่เคยลิ้มรสความขม ก็จะไม่ได้ชื่นชมความหวาน
7. เมื่อไม่มีดีข้างในแล้วจะมีดีอะไรออกมาข้างนอก
8. อย่าชิงสุกก่อนห่าม อย่าชิงงามก่อนบาน
9. ชีวิตคือการทดลองเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด(คานธี)