เพิ่นวา อั่นวาบุญ-บุญนี้ บ่มีไผ๋ปันแจก
บ่มีแยกออกได้ คือไม้ผ่ากลาง
อุปมาคือกินข้าว ไผ๋กิน ไผ๋กะอิ่ม
บ่ห่อนวาสิได้ อิ่มท้องผุบ่กิน

ธรรมะ - สูงเลิศล้ำ ให้ทำแนทางดี
จารึก - มีในใจ ใฝ่แสวงหาไว้
สุขัง - มีมาได้ กะย้อนใจพร้อมพรำ
สติ - นำสู่ให้ เป็นได้ดังจา
ผู้ใด๋ - ใจแก่กล้า อยากลาห่างหนีกรรม
ประพฤติธรรม - ทางดี สิห่างหนีกรรมฮ้อน
ย่อมอยู่ - สุขขาข่อน อายุขัยในโลก
เป็นสุข - หายโศกฮ้อน คือด้ามดังจา

เอามาสู่กันอ่านเนาะจ้า