สอบถามเรื่องระยะการส่งสัญญาณของ Outdoor Wireless Access Point ครับ
EnGenius EOC-2611P (EOC-2610) ทำงานในโหมด Access Point สามารถส่งสัญญาณให้ตัว NootBook รับสัญญาณได้ไกลสุด กี่เมตรครับ
ผมมีพื้นที่ 60 ไร่ ต้องการให้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ทราบว่าตัวเดียวจะพอใหมครับ หรอว่าต้องใช้กี่ตัว พื้นที่ เป็น สี่เหลี่มผืนผ้า กว้างยาว 500*900 เมตรครับ