ปรัชญาชีวิต (เฒ่ายาวรวบรวม)
1. ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
2. โชคจะช่วยคนกล้าและพยายาม
3. ใช้คนใช้เหมาะกับงาน กิจการย่อมก้าวหน้า
4. จะไปถึงช้า หรือจะไปป่าช้า
5. ครูดีคนหนึ่ง ดีกว่าหนังสือร้อยเล่มเกวียน(จีน)
6. จงอย่าสิ้นหวังที่จะตั้งตนไว้ในทางดี
7. ชื่อเสียงดีย่อมมีค่ากว่ารวยทรัพย์(อังกฤษ)
8. ลิงก็ยังเคยพลั้งตกต้นไม้(ญี่ปุ่น)
9. ความโชคดีมักไม่อยู่ประจำที่ยาวนาน