ปรัชญาชีวิต(เฒ่ายาวรวบรวม)
1. การศึกษาเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใครแย่งชิงไปไม่ได้
2. กินมากลดค่าอาหาร พูดเกินการลดค่าวาจา
3. ขุนเขาที่สลับซับซ้อน ยังไม่ยอกย้อนเท่าใจคน
4. ความชั่วนั้น เรียนได้โดยไม่ต้องมีครู
5. จะช้าแต่ปลอดภัย หรือจะไวแต่อันตราย
6. จงระวังแต่อย่านั่งมัวระแวง
7. ชื่อเสียงของผู้หญิงเป็นสิ่งบอบบางที่สุด
8. ใช่ว่าเมฆทุกก้อนบนท้องฟ้าจะก่อพายุฝน
9. เตือนใครเตือนได้แต่อย่าให้กลายเป็นติเตียน