ปรัชญาชีวิต (เฒ่ายาวรวบรวม)
1. ถ้าลงมือทำหลายอย่างสำเร็จได้ก็แต่น้อย(อังกฤษ)
2. ประสงค์ทรัพย์ต้องค้า ประสงค์วิชาต้องคบปราชญ์
3. ทอดแหดีกว่าการดำน้ำจับปลาด้วยมือเปล่า(จีน)
4. น้ำสำคัญต่อปลา การศึกษาสำคัญต่อชาติ
5. ไม่มีทุกข์ก็ไม่เข้าหาธรรม ไม่ตกต่ำก็ไม่รู้สึกตัว
6. หาความรู้โดยวิธีทดลอง จำเป็นจะต้องใช้เวลา
7. อีกาย่อมไม่จิกลูกตาอีกาด้วยกัน(อังกฤษ)
8. เจ้าวัดไม่ดีหลวงชีสกปรก
9. เล่นกับหมา หมาเลียปาก เล่นกับสาก สากตีหัว(อีสานดังแหมบ)