กำลังแสดงผล 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5

หัวข้อ: ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

Blogger
 1. #1
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28

  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์


  การที่เราจะเชื่อหรือศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็บอกไม่ได้นะคะว่าเพราะอะไร แต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล อย่างที่น้องอี๊ทเชื่อและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนไม่เชื่ออาจจะหาว่างมงายก็ได้ แต่... ยอมรับว่าเชื่อและศรัทธาอย่างมีเหตุผล อย่างเช่น "ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง" ที่เคารพสักการะของคนทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และทั้งนอกที่เขามีความเชื่อมั่นศรัทธา ครั้งแรกที่ไปนมัสการก็คือ ไปพักที่โรงแรมขวัญมอเมื่อไปประชุม แต่ครั้งแรกที่ไปขอคือตอนที่สอบเข้ามหาวิทยลัยขอนแก่น ทุกปีการศึกษา ทุกๆเปิดภาคเรียน น้องอีีทก็จะไปไหว้กราบนมัสการท่าน ขอให้ท่านปกป้องคุ้มครอง ขอให้มีสมองปลอดโปร่ง มีสามธิในการเรียน และทุกครั้งที่กลับปิดภาคเรียนกลับมาทำงาน น้องอี๊ทก็ขอให้ท่านคุ้มครองอีีท พี่ๆในชั้นปีเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย เมื่ออยู่ขอนแก่น 4 ปีที่ผ่านมา ก็มีที่ให้ยึดเหนี่ยวจิตใจ ครั้งหนึ่งน้องอี๊ทต้องหอบใจที่บอบช้ำกับน้ำตาที่นองหน้าไปหาเจ้าพ่อ และกล่าวกับท่านเพียงเบาๆว่า "ลูกมาขออโหสิให้ผู้ชายที่ลูกรักขอเจ้าพ่ออย่าได้โกรธขึ้งหรือทำร้ายเขาเลย ขอให้ทุกอย่างสิ้นสุดลงตรงนี้เถิด"อย่างในวันที่สอบภาคนิพนธ์ วันนั้นไม่มีพี่ๆมาให้กำลังใจเลย ก่อนจะขึ้นนำเสนอ น้องอี๊ทก็หันหน้าไปทางเจ้าพ่อ ยกมือขึ้นและขอให้เจ้าพ่อมาเป็นกำลังใจ มาเพิ่มพลังใจให้กับลูกแล้วให้การสอบผ่านไปด้วยดี แปลกมาที่น้องอีีทหายกังวลไปเลย วันพุธที่ 6 เมษายน 2554 ลูกไปพร้อมกุหลาบแดง 100 ดอกเพื่อถวายเจ้าพ่อ เจ้าพ่อจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลูกเสมอและตลอดไปค่ะ


  ศาลาธรรมสถาน
  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

  เมื่อใครผ่านไปที่โรงแรมขวัญมอก็จะพบ
  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

  นี่จะเป็นด้านพระพักตร์และเชิงธูปเชิงเทียน
  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

  ในบริเวณห้องโถง
  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

  ดอกกุหลาบสีแดง 100 ดอกเพื่อถวายเจ้าพ่อ
  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

  รูปนี้พิเศษกับบัณฑิตจากวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น "พี่ชัย หมอแคน"
  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงที่ศักดิ์สิทธิ์

 2. #2
  พ่อครัวแม่ครัวบ้านมหา สัญลักษณ์ของ สาวบ้านแต้
  วันที่สมัคร
  Jun 2007
  กระทู้
  1,055
  บล็อก
  28

  ประวัติเจ้าพ่อมอดินแดง

  คัดลองจากแผ่นจารึกในห้องโถงที่ ศาลาธรรมสถาน

  ศาลาธรรมสถาน “เจ้าพ่อมอดินแดง”
  “ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง” บุญสถานอันเป็นที่เคารพ สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งสาธุชนทั้งนอกและในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดสร้างขึ้นและจาเนียรกาลมาไม่น้อยกว่าอายุการสถาปนามหาวิทยาลัย สภาวะการแห่งการยืนยงมาจวบ ๔0 ปี ของอายุขัยย่อมเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความเสื่อมชำรุด ทั้งอาณาบริเวณก็มิได้กว้างขวางตระการตา คณะผู้บริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดปี ๒๕๔๖) จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ได้ดำเนินการก่อสร้าง ศาลาธรรมสถาน “เจ้าพ่อมอดินแดง” ขึ้นมาใหม่ โดยนับเนื่องเข้าเป็น ๑ ในโครงการเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยสถาปนาครบ ๔0 ปี (๒๕ มกราคม ๒๕๔๗) ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สามาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแกนนำในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ก็ได้น้อมรับพันธกิจนี้ด้วยปีติยินดี และด้วยสำนึกแห่งกตัญญูกตเวทิตาต่อสถานศึกษา จึงมิได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
  เพื่อให้การจัดสร้าง ศาลาธรรมสถาน แห่งใหม่นี้ สามารถตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ก็ได้เพียรพยายามขอความอนุเคราะห์จากกลุ่มอาคาริกมุณี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นฌานลาภีบุคคล ให้ช่วยเสาะค้นสืบหาเพื่อความถ่องแท้ในประวัติความเป็นมาขององค์เจ้าพ่อมอดินแดง ตลอดจนรูปแบบศาลาธรรมสถาน ที่จะสร้างจนพอที่จะสรุปสาระพอสังเขปได้ดังนี้
  ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ ได้มีเจ้าผู้ครองนครพระองค์หนึ่งนามว่า “ท้าวแถนสุริยา” ทรงมีขอบขัณฑสีมาแห่งอำนาจบารมี คือ พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและอาณาบริเวณใกล้เคียงในปัจจุบัน พระองค์ทรงเปรี่ยมไปด้วยศรัธาปสาทะ ในบวรพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงครองใจไพร่ฟ้าและดลให้เกิดความอยู่ดีกินดีทั่วหน้า แบบธรรมาธิปไตย เหล่ามหามนตรี จึงพร้อมใจกันถวายสมัญญานามเพื่อเป็นการเทิดพระเกีรยติคุณให้ระบือไกลว่า “ท้าวแสนสุริยาธรรมาทิราช” และในรัชสมัยของพระองค์นั้นเองที่ได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูป ประจำพระชนมวารขึ้น ๑ องค์ พุทธศิลเป็นแบบปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปยุคเชียงแสน
  ดังสาธุชนตระหนักกันทั่วไป กงล้อแห่งวัฏจักรในวัฏสงสาร มิได้หยุดนิ่ง หากขับเคลื่อนอยู่อย่างมิหยุดยั้งในห้วงกิเลส ตัณหา และอวิชา การจุติ และปฏิสนธิทั้งไตรภพก็ย่อมยังต้องเกิดหมุนเวียนตราบนั้น ท้าวแสนสุริยาธรรมาราช ในอดีตจึงได้มาเสวยชาติภพ อิ่มทิพย์สุข คื องค์เจ้าพ่อมอดินแดง ในปัจจุบัน
  สำหรับรูปแบบของ ศาลาธรรมสถาน อันควรสง่าตระหง่านสมบูรณ์นั้น ก็ได้กำหนดให้เป็นอาคารทรงจัตุรมุขล้อมรอบด้วยระเบียงทั้ง ๔ ด้าน กลางห้องโถงเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ปฏิมาปางมารวิชัย ซึ่งพระครูสุธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้ถวายนามว่า “พระพุทธปัญญาเมตตาธรรม” สำหรับเป็นที่เคารพสักการะตามจิตปรารถนา แห่งองค์ท่าน ทั้งยังเป็นสัญญลักษณา การโดยปริยายว่า “เจ้าพ่อมอดินแดง” คือองค์เทพในบุญเขตนี้
  อนึ่ง สังเขปสาระดังกล่าวข้างต้น นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้กราบนมัสการ พระราชปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง และพระครูพิศาลคณานุกิจ (ชั้นพิเศษ) เจ้าอาวาสวัดป่าสมัคคีสันติธรรม ซึ่งพระมหาเถระทั้ง ๒ รูป ได้เพ่งกระแสจิตจนเห็นชอบและยืนยันในดำริดังกล่าวทั้งหมด ทั้งยังแผ่เมตตา แสดงเจตจำนงให้ ศาลาธรรมสถาน ได้เป็นที่ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญบุญ เกื้อหนุนการเจริญพุทธานุสติและเทวานุสติ อันจะยังผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิ์ประสาทแก่ ประชากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ได้ปีติสุขอยู่ในวิถีที่อุดมด้วยสามัคคีธรรม สืบไป
  วันอังคารที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา 0๗.๓๑ น.
  วางศิลาฤกษ์เสาเอกศาลาธรรมสถาน “เจ้าพ่อมอดินแดง”  คำกล่าวสักการะ”เจ้าพ่อมอดินแดง”
  ถ้ามีเฉพาะธูปเทียนและพวงมาลัยให้กล่าวดังนี้ (ใช้ธูป ๙ ดอก เทียน ๙เล่ม)
  นะโม เม “มอดินแดง” อาทีนัง ภูมิเทวานัง ธูปะทีปะปุปผะสักกาเรหิ วันทะนัง สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ
  ถ้ามีเครื่องสังเวยให้กล่าวดังนี้
  นะโม เม “มอดินแดง” อาทีนัง ภูมิเทวานัง ธูปะทีปะปุปผะสักกาเรหิ วันทะนัง สูปพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชนะนานัง สาลีนัง สะปะ ริวารัง อุทะกัง วะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา อัมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ ฯ

 3. #3
  Super Moderator สัญลักษณ์ของ ไก่น้อย
  วันที่สมัคร
  Aug 2006
  ที่อยู่
  นครโคราช
  กระทู้
  5,218
  บล็อก
  8
  น้องอีท สงสัยตอนที่เอื้อยไก่เอนบ่ติด กะสิย้อนเอื้อยไก่บ่ได้ไปไหว้เจ้าพ่อมอดินแดงเนาะจ้า
  สิบ่แม่นเป้นน้อยเอือ้ยไก่บ่อ่านหยังสือดอกคือเนาะ อิอิ

  จั่งได่เอื้อยกะขอเป็นกำลังใจน้อยๆ ให้น้องสาวเอื้อยเข้มแข็งเด้อหล่า อันได่ทีมันบ่แม่นของเฮา เฮดจั่งได่มันกะบ่แม่น บางคนขนาดแต่งงานกันแล้วกะยังเลิกดอกเพิ่นว่า เฮาเจ็บมื้อนี้ กะให้มันจบมื้อนี้ อย่าทุกข์กะมันหลายเด้อหล่าเด้อ หันหลังมาเบิ่งคนที่รักน้องอี้ทยังมีหลายคนยุจ้า โดยเฉพาะเจ้าของไร่ข้าวโพด อิอิ สู้ๆจ๋า

 4. #4
  ฝ่ายบริหารระดับสูง สัญลักษณ์ของ พล พระยาแล
  วันที่สมัคร
  Mar 2008
  กระทู้
  6,827
  สาธุ ถ้าศักดิ์สิทธิ์จริง ขอให้น้องสาวเจอเนื้อคู่ซักทีเถอะ..อิอิ

 5. #5
  มิสบ้านมหา 2010
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ เขมราฐ
  วันที่สมัคร
  Sep 2008
  ที่อยู่
  กลางท่งเมืองเขมฯ
  กระทู้
  1,988
  หลายคนมาบนบานเพื่อขอความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลายคนก่อนล่วงพื้นประตูมอ ต้องพนมมือไหว้ ขอความเป็นศิริมงคล ในอดีตหลายคนก่อนออกไปราวีกับคู่อริ ต้องออกทางประตูศาลเจ้าพ่อ เพื่อกำลังใจและชัยชนะ ตำนานของศาลเจ้าพ่อมอดินแดงนั้นมีอยู่ว่า " มีชายไทยคนหนึ่ง ชื่อนายเหลา สีแดง ไปขโมยช้างจากบุรีรัมย์ แล้วเจ้าของตามมาทัน มาฆ่าเอาในเขตมหาวิทยาลัย ถูกนำตัวฝังทั้งยืน จึงกลายเป็นเจ้าพ่อมอดินแดง "

  " ในระยะแรกๆ นั้น เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง คณาจารย์ของเราชุดหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุทางรถเสียชีวิตหลายท่าน คนงานสร้างตึกเคมีก็ไปถูกรถชนตาย นักศึกษาเองก็แตกแยก ยกพวกทำร้ายกัน อะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนฉุกให้คิด ก็เลยได้มีการจัดสร้างศาลเจ้าพ่อมอดินแดงขึ้นมา ในสมัยศาสตราจารย์ ดร.พิมล กลกิจ ทั้งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคล " โดยทำพิธียกศาลในเดือนมิถุนายน 2509 ศาลเจ้าพ่อมอดินแดงจึงได้เป็นที่เคารพสักการะ และนักศึกษาใหม่ต้องทำพิธีไหว้เจ้าพ่อมอเพื่อฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดงทุกคน


  เอาประวัติ เจ้าพ่อมอดินแดง มาเพิ่มเติม ค่ะ ตอนเป็นน้องเฟรชชี่จะมีวันหนึ่งหลังกิจกรรมเชียร์กลางรุ่นพี่จะพาไปไหว้ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง พี่ ๆ จะใส่เสื้อสีขาวไปคลุกดินสีแดงบริเวณนั้นให้เป็นสีแดง เพื่ออะไรก็ไม่รู้ อิอิ
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เขมราฐ; 17-04-2011 at 17:17.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •