ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=keGgxplElw8

..อีสาณลืมถิ่น..รังสรรค์ จิระสุข..