มื้อสงกรานต์ผ่านพ้น ศกใหม่ของไทยเฮา
เฒ่ายาวจูงเอาแขน ผุซื่อ...ไปหดน้ำ
พาคนงามของอ้าย ไปทำบุญตักบาตร
ปรารถนาได้ฮ่วมน้อง กุศลสร้างซ่อยซู แหน่เด้อ
ขอให้บุญได้ส่งยู้ เฮาสองให้สมปรารถ
ขอให้สมมาตรแม้ง เคียงคู่ได้อยู่สอง
ขอได้ครองเคียงสร้าง กับนางไปจนแก่
จนกระดูกเข้าหม้อ อย่าเพม้าง ห่างกัน เด้อ
ขันน้ำในมืออ้าย หดลงไป ตรงใจอุ่น
ทูนหัวเอ้ยของบักอ้าย เข้าใจถ่อน ว่าฮักนาง
แม่นว่าโลกสิแตกม้าง อ้ายบ่ห่างลาหนี
แม่นชีวีสิมาถึง ขออยู่เคียงกับนางน้อง
ทองเอ้ยทองอยู่ในเบ้า ขอให้ปรารถนาเอา โตอ้ายไปเป็นคู่ แหน่เด้อ
ซู้เอ้ยซู้ต่างบ้าน สงสารอ้าย ผุคิดถึง เด้อหล่าเอ้ย
:l-:l-:l-