" คิดเบิ่งปลวกโตเล็กๆน้อยๆกะยังฮู้ก่อโพน โพนสิสูงขึ้นได่ปลวกเหล่าสามัคคี
คนเฮาดีนำกันดั่งเดียวเสมอด้าม งามถ่อนตั๋วเมืองบ้านอาศัยกันือฉันว่า
ซ้างกะอาศัยป่า ปลอาศัยแม่น้ำวังก้วงเพิ่งเย็น
สักกุณาไต่เต้นอาศัยป่าดงฮก นกอาศัยพงไพรฮ่มเย็นเซาซ้น
คนต้องอาศัยคน ศิลธรรมอาศัยเจ้าคนถือจั่งตั้งอยู่
รวมกันเข่าเป็นหมู่รักษาธรรมพระเจ้าจนถึงบั้บบ่อนปลาย"

มีอีกหลายกลอนยุคับ อ้านบ่อค่อยออก เฮ้อๆ แต่ พศ.2517 พุ้นนะ ผมบ่อทันเกิดเลยเฮ้อๆ:l-