...ย้อนสัมพันธ์เปื้อนขี้สีก นางเลยหลีกทางห่างหนี
เต็มทีเฮาเจ้าของใจ เซ็ดบ่อนได๋กะยังเปื้อน
กาลเวลาคอยเคลื่อน ฮักกะเลือนบ่เห็นค่า
ใจเคยว่ามีแต่อ้าย บาดนี้ย้ายไปอยู่ไส
เส้นทางใจของเฮานั่น มีสัมพันธ์ผู้อื่นปน
เฮ็ดให้คนที่อ้ายหวัง ต้องมาม้างสัมพันธ์อ้าย
คือดังสายนที ที่ไหลเรื่อย บ่เคยเหมื่อยที่สิไหล
ดั่งกับใจของนาง บ่มีทางสิคืนย้อน
ก่อนเฮาเคยฮักเก่ากี้ มีแนวได๋กะบอกกล่าว
บาดนี้สาวมีใหม่แล้ว ถิ่มให้อ้ายอยู่เปล่าดาย...คักแท้น้อผุลางคนเอย...