ลำล่องสองตายายกับหลานน้อย
คำร้อง-ทำนอง โดย อาจารย์ คำเกิ่ง ทองจันทร์
ขับร้อง โดย รุ่งณภา เพชรอุบล(ณ)ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=b1C5uNtRfy4