ปรัชญาชีวิต (เฒ่ายาวรวบรวม)
1. ทั้งดีชั่วที่ตัวทำ ผลกรรมจักสนอง
2. แดงก่อนแดด แปดก่อนเจ็ด เสร็จทุกราย
3. ต้นไม้ใหญ่ย่อมดึงดูดใจพายุ(จีน)
4. ความปรารถนากับความตั้งใจไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
5. ต้นไม้ตายเพราะผล คนตายเพราะคำพูด
6. ความเป็นมิตรสหายหาไม่ได้ในคนพาล(พุทธพจน์)
7. ได้สิ่งใดจงพอใจในสิ่งนั้น
8. ข้อดีของการสะดุด คือช่วยฉุดให้สำรวจตัวเองอีกครั้ง
9. คิดก่อนทำจะสัมฤทธิ์ ทำก่อนคิดจะเสียหาย