ปรัชญาชีวิต (เฒ่ายาวรวบรวม)
1. ใจเบาแต่มือเท้าหนักมักเป็นทุกข์
2. ชื่อเสียงที่เสียไปไม่อาจหาสิ่งใดมาชดเชย
3. เที่ยวรู้เห็นอะไรชัดเจนเกินไปใช่ว่าจะดี
4. ธรรมเสมือนห้วงน้ำที่ไม่มีตม(พุทธภาษิต)
5. ความทุกข์ทรมานจะเป็นฐานให้ค้นคิด
6. โง่แล้วยังหยิ่ง ก็ยิ่งจมลง
7. เมื่อมีอำนาจวาสนา จงอย่าโลภ
8. จงดูให้ดีดีก่อนที่จะกระโดด
9. จงพยายามนึกประโยชน์ตนเป็นคนที่สุดท้าย