หรือใจเปลี่ยนไปตามวันเปลี่ยน
ที่เสถียรถูกแรงความอ่อนล้า
แล้วปล่อยให้คนคอยมีน้ำตา
ด้วยแรงความอ่อนล้ามาเปลี่ยนใจ

คนที่คอยยังคอยรอวันนั้น
วันสร้างฝันแม้นนานขนาดไหน
ค่ำคืนวันเวลาแม้นเปลี่ยนไป
สิ่งในใจของคนคอยใช่เปลี่ยนตาม

รอดวงใจด้วยหัวใจที่คงมั่น
ในผูกพันได้โปรดอย่าทิ้งข้าม
ด้วยใจนี้มีแต่เจ้าคนงาม
หากอกช้ำเพราะคนงามจะทำใจ ...


................................................

[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/94462448/699c279a[/4SHARED]