ผลการวิจัยกระทำโดย ดร.ริชาร์ด สตีเฟ่น นักจิตวิทยาชาวอังกฤษ พบว่า การสาบานจะสามารถช่วยให้คนเราผ่อนคลายความเจ็บปวดได้ โดยผลวิจัยได้กระทำต่ออาสามัคร 70 ราย อายุตั้งแต่ 18-46 ปี โดยให้กลุ่มวางมือบนน้ำแข็งให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อทดสอบความอดทน ปรากฎว่า กลุ่มที่ไม่ค่อยสาบานสามารถวางมือบนน้ำแข็งได้นานกว่า 45 วินาที มากกว่ากลุ่มที่ไม่สาบานเลย ขณะที่กลุ่มที่สาบานบ่อยจะวางมือบนน้ำแข็งได้นานถึง 55 วินาที และการสาบานนี้แสดงว่า การสามารถบ่อยในชีวิตประจำวัน สามารถช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดได้

การสาบานจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่กระทำต่อร่างกายในลักษณะคล้ายการกระตุ้น"ยาแก้เครียด"สำหรับคนที่มักจะสาบาน และว่า คนเราจำเป็นจะต้องสาบาน เพราะมันเป็นอารมณ์หนึ่งของมนุษย์สามารถใช้สร้างจุดยืนให้แก่ชีวิต หรือสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ หากไม่ได้กระทำบ่อยเกินไป

การสาบานอาจพิสูจน์ได้ว่า มันเป็นการเบี่ยงเบนแปลก ๆ จากความเจ็บปวดสำหรับคนที่ปกติแล้วไม่ค่อยสาบาน โดยหัวใจของคนเหล่านี้จะเร่งการเต้นขึ้น ซึ่งชี้ว่าร่างกายของพวกเขากำลังสร้างฮอร์โมนขจัดความเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม หากคนเราใช้สาบานบ่อยๆ จะทำให้การสาบานหมดประสิทธิภาพลง เพราะร่างกายจะเกิดความเคยชิน และฮอร์โมนขจัดความเจ็บปวดไม่จะทำงานหากคนเราสาบานมากเกินไป


ที่มา : มติชนออนไลน์


เซื้อซาติแฮ้งอย่าเหม็นสาบกุยกัน
เกิดเป็นคนอีสานให้ฮักแพงกันไว้
ไผเฮ็ดดีให้ซ่อยยู้ ซอยซูอย่าย่านเหลิน
ไผเฮ็ดผิดให้ซอยเว้า ไขแก้ดอกซอยกัน ซันดอกหวา