ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง

ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง
ทะเลสาบนํ้าแข็ง

สื่อนอกเผยภาพ ทะเลสาบไซรั่ว ปั่วเอ่อถ้าลา ทางตอนเหนือของมองโกเลียกลายเป็นนํ้าแข็ง

7 พ.ค. สำนักข่าวของประเทศจีนเผยแพร่ภาพเกล็ดนํ้าแข็งในทะเลสาบไซรั่ม แห่งเมืองปั๋วเอ่อถ่าลา ใกล้เขตปกครองตนเองซินเจียง บริเวณภูเขาทางตอนเหนือของประเทศมองโกเลีย

ทั้งนี้ อากาศที่หนาวจัด ทำให้ผืนน้ำกลายเป็นแท่งน้ำแข็งแหลมเล็กระยิบระยับ เมื่อพระอาทิตย์ส่องแสงมาถูกทำให้เกิดประกาย นับเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง


Photo/www.news.cn
ขอบคุณแหล่งข่าว MThai News


ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง

ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง

ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง

ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง

ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง

ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง

ตะลึง !! ทะเลสาบกลายเป็นนํ้าแข็ง