คงคิดถึงดวงใจอยู่อย่างนั้น
เพราะใจฉันนั้นยังคอยพร่ำเพ้อ
อยู่ที่ใดใจนี้มีแต่คำว่ารักเธอ
รักเสมอแม้นเธอจะเปลี่ยนไป

ยังหวังด้วยหวังอยู่อย่างนี้
ทุกนาทีคิดถึงคนดีไม่ไปไหน
เพราะด้วยหวังเจ้าคือดวงใจ
รักไม่เปลี่ยนไปด้วยใจรักอนงค์ ...


[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/324087707/6d8e4fe5[/4SHARED]