ปิดจั่งได๋กะปิดบ่เมิดเด้ อยากให้ปิดนำกันทั่วประเทศ ทั่วโลกเด้..!!
ปิดบ่เมิด
ปิดบ่เมิด