บาดยามโชคบ่เข้าข้าง ซื้อทางล่างออกทางบน
ซื้อนำกันเทิงสองทาง ผั่นออกสุยไกล้เคียงซ้ำ
ไผติดตามทางจอแก้ว เขาให้หมาไปคาบเลข
มันกะคาบแก่งแจ้ เอาศูนย์ห้า อย่างเหมาะเหม็ง
ข่อยมาเซ็งหลายเด๋ ขนาดหมามันยังป่อง ยังว่า
บาดห่าคนแท้แท้ โอเน็ตนั้น ผั่นแม่นศูนย์555
ในใจ พออยากนำไปจ้าง ให้มันมา สอนให้ป่อง เบิ่งเด้
สอนจักเทอม อาจสิได้ ทุนข่อยต่าวกระเป๋า ซั่นดอกหวา 555ฮิ้วๆๆๆๆๆ
อัตราจ้าง..เทอมใหม่อัตราจ้าง..เทอมใหม่อัตราจ้าง..เทอมใหม่