คงมากมายแท้เนื้อในความคิดถึง
สุดคะนึงมากมีเนื้อนวลแต่นางน้อง
ใจเอ๋ยใจหรือมีสิทธิ์ได้แค่เมียงมอง
หรือได้ประคองดวงใจไว้ในตำรา

ในยามเหงาความเหงามีมิได้น้อย
คงคิดถึงแต่เนื้อกลอยคอยเห็นหน้า
ได้เห็นนางบ้างเมื่อฝันวันหลับตา
นั่นคุณค่าเกินคำจามาบรรยาย

ขอน้องนางอย่าได้เศร้า
คิดถึงเจ้าฮักคือเก่าไม่ห่างหาย
นางคือหนึ่งดวงใจของอ้ายชาย
วอนนางอย่าลืมอ้ายยามไกลกัน[4SHARED]http://www.google.co.th/embed/471071148/44526fc5[/4SHARED]