กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

หัวข้อ: กรมสรรพากร (รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง)

Blogger
 1. #1
  มิสบ้านมหา 2008 - 2009 สัญลักษณ์ของ หมูหวาน
  วันที่สมัคร
  Sep 2007
  กระทู้
  1,353
  บล็อก
  5

  กรมสรรพากร (รับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง)


  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
  • ปฎิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,700 บาท และค่าครองชีพ เดือน ละ 1,500 บาท
  • รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 10,200 บาท


  หน้าที่และลักษณะงานที่ปฎิบัติ

  ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี สนับสนุนการปฎิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษีวิชาการเงินและบัญชี ตรวจสอบภาษี และงานบริการผู้เสียภาษี ภายใต้การกำกับและนำและตรวจสอบให้กับสำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่

  คุณสมบัติ

  • มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา


  การรับสมัคร

  • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 - ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ในวัน เวลาราชการ
  • ภาคเช้าเวลา 09.00 -12.00 น.
  • ภาคบ่ายเวลา 13.30-16.30 น.
  • ณ. สำนักงานสรรพากรภาค หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
  • ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสรรพากรภาค หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่ประสงค์จะสมัคร โดยสมัครได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น


  เอกสารและหลักฐาน

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร(โดยเขียน ชื่อ-สกุล ด้านหลังรูปถ่าย) จำนวน 3 รูป
  • แบบฟอร์มใบสมัคร(ลูกจ้างชั่วคราว) และบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 ชุด
  • ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสรรพากรภาค หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่ปรากฎตาาเอกสารแนบ หรือ สามารถ Downloand ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th (ในห้วข้อ "HOTMENU" >"สรรหาบุคลากร">"รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว">
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้โดยมีรูปถ่ายและลายมือชื่อของผู้ถือบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงคุณสมบัติที่ใช้เฉพาะตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่น(ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ใบกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในใบสมัครและหลักฐานอื่นไม่ตรงกัน) หลักฐานซึ่งแสดงว่าผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (เฉพาะผู้สมัครคัดเลือกเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

  ทั้งนี้ ให้จัดทำสำเนาหลักฐานทุกฉบับโดยกระดาษขนาด เอ 4 และให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และลงลายมือชื่อกำกับเอกสารทุกฉบับไว้ด้วย

  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

  กรมสรรพากรจะพิจารณาตรวจสอบคุณมสมบัติผู้สมัครและจะประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ประมาณวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานสรรพากรภาค หรือ สำนักงานสรรพากรพื้นที่

  วันเวลาและสถานที่สอบ

  กรมสรรพากรกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ประมาณวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรภาค

  ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  กรมสรรพากรจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกประมาณวันที่ 22 มิถุนายน 2554 และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี

  การจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามลำดับในบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยมีกำหนดระยะเวลาเริ่มจ้างครั้งแรกประมาณวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่30 กันยายน 2554


  รายละเอียดเพิ่มและ พื้นที่สรรพากรแต่หละพื้นที่รับสมัคร ค่ะ
  http://www.rd.go.th/publish/fileadmi...e54-edit-3.pdf
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย หมูหวาน; 25-05-2011 at 09:43.

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •