ถึง...ดีเจน้องใหม่ทราบ...ช่วงนี้สิมีน้องๆดีเจหน้าใหม่นําเพลงมาโพสให้พี่น้องแฟนเพลงได้ฟังกันชนิดที่ว่าเพลงบ่อทันวางแผงก็ได้ฟังในบ้านมหาแล้วถือว่าเป็นการดีมากครับ แต่มีปัญหาที่ตามมาคือเพลงที่น้องๆโพสมันซํากัน...เช่น เพลง เพลงรักสองฝั่งโขง ตอนนี้ สิมีคนเอามาโพสอยู่ที่ประมาณ 5 คน ฉะนั้นแล้วขอให้น้องๆทุกท่านที่สิโพสเพลงขอความกรุณานิดหนึ่งช่วงเช็คว่าเพลงที่สิโพสมีคนอื่นโพสหรือยัง...ถ้ายังค่อยโพส จะได้ช่วยกันประหยัดเนื้อที่ หมายเหตุ ระบบค้นหาเพลงของบ้านมหาช่วงนี้มีปัญหานิดหน่อย ขอให้น้องๆค้นหาโดยคลิกใล่เบิ่งทีละหน้าก็แล้วกัน จึงประกาศมาเพื่อทราบ ////ปลัด อบต. บ่าวเซียงน้อย....